Üst Kurul kararları açıklandı

Okuma süresi: 27 dakika

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı.

⦁ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.
⦁ Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

KARARLAR
⦁ Ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak herkes, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden girerek KKTC YOLCUSU GİRİŞ FORMUNU dolduracaklardır. Kişiler KKTC Yolcusu Giriş Formunu doldurduktan sonra formun çıktısını almaları halinde Polis Muhaceretten hızlı geçiş yapabileceklerdir.
AB, Birleşik Krallık ve Türkiye’den gelen yolcuların KKTC Yolcusu Giriş Formu’nda bulunan “PCR TESTİ” ve “AŞI BELGESİ” yükleyiniz kısmına belgelerinin QR kodlarını yüklemeleri zorunludur. Yüklenecek evraklar ülkeye girişte kontrol edilebileceğinden beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.
NOT: KKTC Yolcusu Giriş Formu’nda gerekli olan belgelerin QR kodlarını tablet/kişisel cep telefonlarının kameraları ile kaydedilmesi gerekmektedir.
Bu uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

⦁ A) ÜLKE RENKLERİ
Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

⦁ Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

1 B) ÜLKE RENKLERİNE GÖRE UYGULANACAK KURALLAR
KOYU KIRMIZI;
⦁ Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.
⦁ KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.
⦁ Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler(eş ve çocukları dahil) 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.
⦁ Halihazırda çalışma izni bulunan(eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.
⦁ İşletme sahiplerinin ön izin ile getirecekleri çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.
KIRMIZI;
⦁ AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
⦁ Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
⦁ 7 Gün Karantina
⦁ AŞISIZ;
⦁ Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
⦁ 10 Gün karantina

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.

TURUNCU;
⦁ AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
⦁ Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
⦁ Karantinasız giriş
⦁ Ülkemize gelecek kişiler son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde bu kişilere ülkeye girişte PCR/Antijen testi yapılacaktır.
⦁ AŞISIZ;
⦁ Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
⦁ 5 Gün karantina.

Bu ülkelerden gelecek aşısız kişilere tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.

YEŞİL;
⦁ AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
⦁ Kısıtlama yok.
⦁ AŞISIZ;
⦁ Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş.

Bu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır.

⦁ C) GENEL KURALLAR;

⦁ AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.
⦁ SINOVAC: 2 DOZ
⦁ BIONTECH: 2 DOZ
⦁ SINOPHARM: 2 DOZ
⦁ COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ
⦁ VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ
⦁ COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ
⦁ SPUTNIK V: 2 DOZ
⦁ MODERNA: 2 DOZ

⦁ Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.
⦁ Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

⦁ Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

⦁ 18 yaş altı çocuklar, aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

⦁ Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI
⦁ Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde Seviye 2 kuralları uygulanacaktır.

⦁ Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok(14 günde toplam 0-74/100000 kişi)
Seviye 2:Aşılı kişilere test yok, aşısız kişiler 72 saatlik negatif Antijen veya PCR testi (14 günde toplam 75-499/100000 kişi)
Aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Kato Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.
⦁ Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük  negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.
” Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler. 
Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

*Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil Renk Kategori Ülkelerinden ülkemize gelmeyi talep eden kişiler yukarıda “1 B” maddesinde belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Ancak Turuncu Renk Kategori ülkelerinden ülkemize gelecek AŞILI KİŞİLER son 72 saatlik PCR testini ibraz edememeleri halinde, kara sınır kapılarından Covid-19 testi yaptırmaları koşulu ile ülkemize giriş yapabileceklerdir.
*Turuncu-Yeşil Renk Kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler ülkemize geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem göreceklerdir.

 • Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.
 • Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ülkeden gelen aşısız turistler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR/antijen testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

ADAPASS / GÜVENDE KAL
⦁ Mekan/sektör/aktivite/etkinliklere girecek kişilerin Adapass sorgulanması tüm ilçelerde kullanılacaktır.

Mekan/sektör/aktivite/etkinlikler, adapass.gov.ct.tr/company/registerkayıt olduktan sonra işletmenin e-mail adresi ve kendilerine SMS yolu ile iletilecek şifre ile uygulama açılacaktır.

Kayıt yaptırmayan aşağıda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Not: Aşağıda belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilirler.

MEKAN/SEKTÖR/AKTİVİTE/ETKİNLİKLERE GİRİŞ YAPACAK KİŞİLERİN ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

⦁ Adapass sorgulaması 18 yaş ve üzeri için zorunlu olup kimlik kartı ile birlikte yapılmalıdır.
⦁ Yukarıda tabloda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin girişlerinde Adapass sorgulamalarının aktif kontrolünün yapılabilmesi amacıyla yetkili biri bulundurmak zorundadırlar.

⦁ Ülke giriş kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.
65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması”nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir. 12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülke renk kodlarına göre (5-14 günlük)merkezi karantinada kalacaklardır.
Ev karantinası kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecektir.
⦁ Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 21 günde bir, aşısız kişiler ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

⦁ Tüm işletmelerde kapalı alanlarda her 3 m2’ye bir kişi düşecek şekilde kişi alınacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunludur. Belirtilen tedbirleri almak ve uygulamak işyerlerinin sorumluluğundadır. Açık alanlarda ise her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde kişi alınacaktır. Tüm kapalı ve açık alanlarda maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak zorunludur.
⦁ Covid-19 pozitif kişi ile Ek 3 de belirtilen şekilde teması bulunan kişiler karantinaya tabi olacaktır. Aşısız temaslı kişilerden 10 günün bitiminde, çift aşılı kişilerden ise 7 günün bitiminde alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek 3’de belirtilen koşullara bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir. Temas Takip Birimi’nin veri tabanında temaslı olarak kaydı bulunmayan kişiler yasal olarak temaslı kabul edilmeyecek ve böylece bu kişilere temaslı olduklarına dair resmi belge düzenlenmeyecektir.
Covid-19 pozitif kişiler, uygun görülmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini Ek 4’de belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecektir.
İLK VE ORTA EĞİTİM KURALLARI
⦁ Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim, okul öncesi, ilk ve orta eğitim 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında tam zamanlı açılması uygun görülmüştür.

Her okul “Okul Pandemi Kurulu” oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendime toplantıları yapacaktır.

⦁ Taşımacılık
⦁ Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.
⦁ Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.
⦁ Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.
⦁ Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.
⦁ Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda her gün aynı koltuğa oturtulacaktır.
⦁ Bu kuralların uygulanmasında taşımacılık şirketleri ve pandemi kurulları sorumlu olacaktır.

⦁ Maske
⦁ Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dahil) maske takması zorunludur.
⦁ 6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir.
⦁ Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.
⦁ Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları gerekmektedir.

⦁ Giriş-Çıkışlar
⦁ Okul giriş ve çıkışlarında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecektir. Sosyal mesafe gözetilerek giriş ve çıkışlar sağlanacaktır.

⦁ Sınıf
⦁ Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 yaş arası öğrencilerin maske takması önerilmektedir.
⦁ Mümkün olduğunca sınıf içerisinde (özellikle 2-6 yaş arası öğrenci sınıfları) sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir
⦁ Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.
⦁ Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

⦁ Dezenfeksiyon
⦁ Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.
⦁ Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)
⦁ Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.
⦁ Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

⦁ Teneffüs
⦁ Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.
⦁ Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
⦁ Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

⦁ Ortak Kullanım Alanları
⦁ Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .
⦁ Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.
⦁ Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.
⦁ Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

⦁ Etkinlikler
⦁ Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

⦁ Hastalık
⦁ Öksürük, tat koku kaybı, boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılmalıdır.

⦁ Covid-19 Pozitif Hasta ve Temas
⦁ Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

⦁ Testler
⦁ Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.
⦁ İlkokul ve okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden, aşılı olmaları halinde her 21 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir, antijen testi talep edilecektir.
⦁ 6. Sınıftan itibaren(6. Sınıflar dahil) öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.
⦁ Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random testler yapılacaktır.
Eğitimlerini görecekleri işyerleri için uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.
⦁ Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan ve program çerçevesinde açılacaktır. Her üniversite kendi Okul Pandemi Kurulu’nu oluşturacaktır. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.
Yüksek Öğrenim Kurumları, Pandemi Komisyonları oluşturacaktır. Bu komisyonlar maske, mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulması koşuluyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın belirlediği kriterler çerçevesinde pandemi eylem planı oluşturacak ve uygulayacaktır.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.
⦁ Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.
-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,

 • Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,
 • Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,
  -Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi
  -Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.
  ⦁ Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü
  ⦁ Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen, çalışan veya öğrenci) okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecek.
  ⦁ Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yapmak üzere yönlendirilecek. Test sonucu negatif ise okula dönecek.
  ⦁ Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler ve o sınıfa giren öğretmenler mümkünse ayni gün, değilse bir sonraki gün pcr test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilir. Okul pandemi kurulu, sınıf listesini temaslı ekibine iletecektir.
  ⦁ Okul pandemi kurulları, idarecileri ve müdürleri sınıf kapatma yetkisine haiz değildirler.
  ⦁ Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin pcr testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacaklardır. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir.
  ⦁ 7-10 günlük izolasyon süresinin sonunda, öğrenciler negatif pcr test sonucu ile okula dönebileceklerdir. Bu süreçte kişiler bireysel olarak yakın veya uzak temaslı olduklarına karar veremezler. Yakın temas veya temas durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verecek ve verilecek karar doğrultusunda okul yönetimi veya okul pandemi kurulları aracılığı ile sınıfa bildirilecektir.
  ⦁ Yapılan taramanın sonunda sınıfta 3 kişiden az kişide pcr pozitif çıkması halinde pozitif kişiler ve Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen yakın temaslı kişiler, izolasyona gönderilecek geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.
  ⦁ Öğretmenin pcr testinin pozitif olması durumunda, Temaslı takip biriminin belirlediği yakın temaslı kişiler pcr testi için yönlendirilecektir.
  ⦁ İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102’ye bildireceklerdir.

SPOR
⦁ Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücülerinin ve lisanslı yüzücülerin antrenmanları, müsabakaları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Yüzme havuzlarında görev alan kişilerin maske takacaklardır. Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür. Plajlar ise ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.
⦁ Kapalı spor salonlarının (fitness, bireysel)sürekli bir şekilde havalandırılması, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Kapalı spor salonlarına sadece aşılı kişiler alınacaktır. Çalışanlarının sürekli maske takması gerekmektedir.
⦁ Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları kapsamında seyirci kabul edilecek, kapalı alanlarda yapılacak müsabakalarda ise alanların üçte biri kullanılacaktır.

TAŞIMACILIK
⦁ Otobüs, minibüs, “T izni” olan taksi, turistik minibüs izinli vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacaktır.
Toplu taşımayı kullanacak 12 yaş ve üzeri aşılı kişiler (1. Dozunu yaptırmış 2. Doz zamanı henüz gelmeyen kişiler dahil) yolculuk öncesi adapass/aşı kartlarını göstereceklerdir. Aşısı olmayan kişiler ise son 72 saatlik PCR/antijen testlerini göstereceklerdir.
Yolculuk sırasında ve sonrasında araçlar mutlaka havalandırılacaktır. Araçta şoför ve yolcular maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.
⦁ Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 350’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Ülkeye limanlarımızdan (Girne ve Gazimağusa) mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şoförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıca her iki limandan Karar 1deki ada dışı giriş kriterlerine göre yolcu girişi yapılabilir.

⦁ Ülkemize havayolu ile gelen uçaklarda görevli olan çift aşılı uçucu personelin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde havaalanlarında yapılacak antijen testlerinin negatif olması koşulu ile giriş yapabileceklerdir.
TURİZM
⦁ Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görülmüştür.
⦁ Casinoya giriş yapacak kişilerin aşılı olması gerekmektedir. Salonda bulundukları süre zarfında maske takılacak ve sosyal mesafe kuralları gözetilecektir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir.
SEKTÖRLER
⦁ Restoranların, pastanelerin, kafelerin, meyhanelerin, kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılacaktır. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir.
⦁ Bar ve Clubların bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir. Açık alanlarına aynı anda her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde, kapalı alanlarına ise her 3 m2’ye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilecektir. Aşısız kişiler kabul edilmeyecektir.
⦁ İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir.
⦁ Bet ofisler kapalı alanlarının üçte birini çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır.
⦁ Gece klüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre değerlendirilecektir. Gece klüplerine aşısız kişi alınmayacaktır.
⦁ Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya antijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.
EĞLENCE/ORGANİZASYON
⦁ Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partilerin açık alanlarda yapılması halinde her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde kapalı alanlarda yapılması halinde ise her 3 m2’ye bir kişi düşecek şekilde misafir kabul edilecektir.
-Tören sahipleri ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 48 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.
-Tören ve partilerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır. Sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.
⦁ Toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser, eylem, miting, tombala, kongre vb gösteriler ve etkinlikler açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde, kapalı alanlara ise her 3 m2’ye bir kişi düşecek şekilde düzenlenecektir. Alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir.
⦁ Sinema, kapalı konser ve tiyatro salonlarının yarı kapasitesi kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yeme ve içme olmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler maske takacaktır.
DİĞERLERİ
⦁ Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacaktır.
⦁ İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir.

Açık Alanlarda Bulunan Yüzme Havuzlarında Uyulması Gereken Kurallar
⦁ Havuz suyu klor seviyesi ve pH’ının “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen seviyelere uygunluğu sağlanmalı, periyodik olarak ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Havuzların mümkün olan en üst değerde klorlanması önerilir.
⦁ Klor seviyesinin düşme olasılığının yüksek olduğu yüksek sıcaklığın olduğu saatlerde klor seviyesini uygun değerde tutmak için çalışmalar yapılmalıdır.
⦁ Havuz alanına girişte öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar havuzu kullanamaz.
⦁ Havuzlarda işleyişten sorumlu bir personel belirlenir.
⦁ Havuz alanlarının kapasitesi 5 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.
⦁ Havuz alanı içinde sosyal mesafe 1,5 metredir. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olmalıdır.
⦁ Bu alanlarda kapasite fazlası kalabalık oluşmasını engellemek için, havuz kapasite bilgisi alan girişine asılır. İçeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulur.
⦁ Tesis girişlerinde kişiler maske takmak zorundadır.Tesis çalışanları sürekli maske takacaklardır.
⦁ Her misafirin havuz girişinde el hijyeni sağlaması zorunludur. Havuz girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.
⦁ Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler bir arada bulunabilir.
⦁ Kullanıcılar yüzme havuzuna girmeden önce duş alır, el ve ayak dezenfeksiyonu yapılır.
⦁ COVID-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmaz.
⦁ Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.
⦁ Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.
⦁ Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.
⦁ Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağıza ve buruna dokunulmaz, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanır ya da el antiseptiği kullanılır.
⦁ Havuzların dezenfeksiyonu ve mikrobiyolojik kalite testleri mevzuata uygun olarak düzenli yapılır.
⦁ Havuzlarda toplu aktivite, egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmaz.
⦁ Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmaz. İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.
⦁ Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir.
⦁ Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanır.
⦁ Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılır. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemleri uygulanmaz.
⦁ Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.
⦁ Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.
⦁ Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır.
⦁ Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür şekilde asılır.
⦁ Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz
Ek 2
Plajlarda Uyulması Gereken Kurallar
⦁ Plaj ve yüzme alanlarına girişlerde kişiler maske takmak zorundadır. Tesis çalışanları sürekli maske takacaklardır.
⦁ Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulur.
⦁ Her misafirin plaja girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. Plaj girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.
⦁ Öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan ve vaka temaslı personel çalıştırılamaz. Bu belirtileri gösteren misafirler plaj ve yüzme alanlarını kullanamaz.
⦁ Plaj ve yüzme alanında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde önlemler alınır.
⦁ Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanır. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenir.
⦁ Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 5 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.
⦁ Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılır. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite belirlenir.
⦁ Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilir.
⦁ Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenir. Kapasite bilgisi plaj girişine asılır. Kapasiteden fazla misafirin alanı kullanmaması için önlem alınır.
⦁ Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.
⦁ Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.
⦁ Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.
⦁ İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.
⦁ Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir
⦁ Grup aktiviteleri yapılmaz. Su sporu aktiviteleri bireysel olarak veya ailede eşler ve çocuklar ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin yapılması kaydıyla aynı odada kalanlar birlikte spor yapabilir.
⦁ Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.
⦁ Deniz paraşütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınır.
⦁ Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesi sağlanır.
⦁ Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.
⦁ Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.
⦁ Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır.
⦁ Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür şekilde asılır.
⦁ Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz.
Ek 3 TEMASLI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yakın Temaslı (Yüksek Riskli)
COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir. COVID-19 hastasının belirtileri başlamasından önceki iki günlük süre içinde görüştüğü kişiler veya asemptomatik hasta ise COVID-19 pozitif tanı tarihiden önceki iki günlük süre içinde görüştüğü kişiler yakın temaslı kabul edilir.
⦁ COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler,
⦁ COVID-19 hastasına doğrudan bakım sağlayan kişiler,
⦁ COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede tek seferde 15 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan (konuşma, yeme/içme, vb.) kişiler,
⦁ COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede, 24 saatlik bir süre içinde toplamda 15 dakika veya daha fazla (örneğin bir günde, toplamda üç ayrı 5 dakikalık veya daha fazla yüz yüze kalan (konuşma, yeme/içme, vb.) kişiler,
⦁ COVID-19 hastasıyla aynı evde/yurtta aynı odada yaşayanlar,
⦁ COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler,
⦁ COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılma vb.),
⦁ COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 hastasının hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler,
⦁ COVID-19 hastasıyla kapalı ortamda, 2 metre mesafe kuralına bakmaksızın, 15 dakikadan uzun süre ile aynı ortamda (COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar kişiler, yurtta veya otelde aynı odayı paylaşan kişiler, aynı araçla seyahat eden kişiler, vb.) bulunan kişiler,
⦁ COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler.

Yakın temaslılar son temas tarihine göre aşılı ise 7 gün, aşısız ise 10 gün boyunca karantinada kalır. Yakın temaslıların son temas tarihi 0. gün olarak kabul edilir. Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde COVID-19 semptomları gelişirse filyasyon ekiplerince numune alınması sağlanır. Yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, aşılı ise 7. günde, aşısız ise 10. günde kontrol PCR alınır. Yakın temaslıların karantinası 7. ve 10. günün negatif test sonucuna göre sonlandırılır.
Uzak Temaslı (Düşük Riskli)
COVID-19 hastası ile korunma önlemleri alarak (ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takarak) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda düşük riskli temaslı olarak kabul edilir.
⦁ COVID-19 hastasıyla, iyi havalandırılmış aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişiler,
⦁ COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler,
⦁ COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 2 metreden uzak 15 dakikadan kısa süre bulunmuş maskesiz kişiler.
Bu kişiler maske ile çalışmaya devam ederek 7 gün boyunca kendilerini COVID-19 semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir. Bu kişilerin son temas tarihinden itibaren 7. günde PCR yaptırmaları istenir.
Temaslı Evde Karantina Kriterleri
⦁ Ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda, tuvalet ve banyo olması zorunludur. Aksi durumda temaslı olmayan diğer bireylerin başka bir konutta kalması gerekir.
Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.
⦁ Evde yaşayan > 65 yaş ve/veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey varsa aynı evde karantinaya girilmez.
⦁ Toplu alanlarda yaşayan (lojman, yurt, askeri birlik v.b) ve ortak alanları mecburi kullanan kişiler ev karantinası kapsamına alınamaz. 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen kurumlarda ev karantinası uygulanır.
Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.
⦁ Aynı evde yaşayıp birden fazla temaslı bireyin bulunması durumunda, 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen konutlarda ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.
Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.
⦁ Temaslı kişi, 18 yaş altında ise yanında bir ebeveynle beraber, 1. maddede var olan şartları yerine getirebiliyorsa ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.
Bu koşulların ikisinin de sağlanamadığı koşullarda temaslı kişi yanında bir ebeveynle beraber otel karantinasına alınır.
⦁ Başkasının bakımına bağımlı olan temaslının varlığında ev karantinası uygulanır.
Bakımını sağlayacak kişi 1. maddede var olan şartları sağlamaya çalışır. Bakımını sağlayan kişi de ev karantinası kurallarına uymak zorundadır. Kaldığı konuta ziyaretçi kabul edemez.
⦁ El bilekliği uygulamasında bileklik takmayan veya herhangi bir nedenle bileklik takamayan kişilere de otel karantinası uygulanır.
Evde Karantina, temaslıların evden dışarı çıkmadan, ev içerisinde de diğer kişilerle temas kurmadan yaşamasıdır. Ev karantinası, temaslı olan kişinin son temas tarihinden sonra yapılan ilk pcr test sonucunun negatif olması ile başlar. Aşılı kişiler son temas tarihinden sonraki 7. Günde, aşısız kişiler ise son temas tarihinden sonraki 10. Günde yapılan PCR testinin negatif olması ile sonlandırılır. Son temas tarihinden sonraki gün birinci gün olarak kabul edilir.
** Karantinanın önemli bir nedeni hastalık belirtisi göstermediğiniz halde enfekte olmuş olabileceğinizdir.
Bir kişi hasta olduğunu bilmeden veya herhangi bir belirti hissetmeden virüse yakalandığında hastalığı başkalarına bulaştırabilir. Karantina hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olur.
Evde karantinada dikkat edilecekler;
⦁ Karantina, son temas tarihinden sonraki 10 günü kapsar. Çift aşılı olup, 2. doz aşı tarihinden sonra 14 gün geçirmiş olan kişiler için ev karantinası 7 gündür.
⦁ Eve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmez. Temaslı kişinin bulunduğu odaya aile üyeleri girmez.
⦁ Hava sirkülasyonunu artırmak için pencere en az 15 dakika açılarak ara ara oda havalandırılır.
⦁ Temaslı kişinin kullanacağı tabak, kaşık, çatal v.b malzemeler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır. Mümkün değilse bulaşık makinesinde veya yüksek ısıda eldiven kullanılarak yıkanmalıdır.
⦁ Temaslı kişinin kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de deterjan ile yıkanır.
⦁ Temaslı kişinin COVID-19 testinin pozitif gelmesi durumunda, kişinin bulunduğu alanlar dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur).
⦁ Temaslı kişi, herhangi bir semptom (ateş, öksürük, halsizlik, baş ağrısı, v.b) hissettiğinde 1102 arayıp bilgi vermelidir.
EK 4 COVİD-19 POZİTİF HASTALARIN EVDE İZOLASYONU
Gerekli ev koşulları
⦁ Pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda, tuvalet ve banyo olması zorunludur. Aksi durumda diğer bireylerin başka bir konutta kalması gerekir.
⦁ Ev karantinasına alınan covid-19 pozitif kişi bileklik ile izleme alınır. Karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir)
⦁ Covid-19 pozitif kişinin karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edilemez.
SÜRECİN İŞLEYİŞİ
1- Sağlık Bakanlığı elemanlarınca aranarak kişiye testinin pozitif çıktığı bilgisi verilir
2- Başka bir test merkezine giderek test tekrarı yapmaması bulaşı artırmaması gerektiği söylenir.
3-Kendine söylenen zamanda Pandemi Hastanesine gelerek değerlendirmelerinin yapılacağı ve buna göre evde veya hastanede izlenmesine karar verileceği belirtilir.Ev,iş sosyal faaliyet alanlarındaki yakın temaslıları konusunda bilgi alınır.
4- Hastaneye geldiğinde değerlendirmesi sonucunda evde izlenmesine karar verilmişse el bilekliği takılır ve hasta evine gönderilir. Herhangi bir sorun olduğunda temasa geçeceği telefon numarası bildirilir.
5-Evdeki izlemin 10. gününde hastalara randevu verilerek kontrol PCR yapılır. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır veya pozitif ise 3 gün sonra testi tekrarlanır.
5-Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa 1102’yi arayıp bilgi vermelidirler.
Not Covid-19 pozitif kişi, çocuk olduğu veya bakıma muhtaç olduğu vb nedenle karantinaya yalnız girmemişse, hastanın testi negatifleştiği zaman , bakıcı durumundaki kişiye de PCR testi yapılır. Bakıcının testi negatif ise bakıcı bu kez10 günlük temaslı karantinasına alınır.

Haberi Paylaş >

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Yazdır
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

İLGİLİ HABERLER >

DİĞER HABERLER >

Ahmet Aslım

Ahmet Aslım

Memleketimize Yazılar

Barış Önel

Barış Önel

Memleketin Halleri

Cemre Gürdal

Cemre Gürdal

Dünya ve biz

Ceren Tüccaroğlu

Ceren Tüccaroğlu

Memleket Konuları

Damla Kodan

Damla Kodan

Memleket Günlükleri

Erol Ertugan

Erol Ertugan

Dıştan Bakış

Rabia Aslan

Rabia Aslan

Feminist Bakış

Hayri Samer

Hayri Samer

Memleket'te Haftsonu Seansı

Hilmi Arıca

Hilmi Arıca

Adalı Yazılar

Hamit Sakallı

Hamit Sakallı

Tribün Kıbrıs

Mert Akkaya

Mert Akkaya

Tarihsel Bakış

Merve Yiğiter

Merve Yiğiter

Toplumsal hak ve özgürlük

Tandoğan Yalkut

Tandoğan Yalkut

Memleket'te Ekonomi

Merve Soygazi

Merve Soygazi

Sosyal Medya ve İletişim

ANKET >

Anketler çok yakında güncellenecektir.