2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yarın başlıyor

Okuma süresi: 6 dakika

KKTC’de koronavirüs salgını nedeniyle son iki yılda büyük ölçüde online devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde, yeniden okullara ve sınıflara dönülüyor… 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yarın başlıyor.

Yarın ilköğretim, salı günü ortaöğretim ve meslek liselerinde yeni ders yılı açılacak.

İlköğretimde, nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına seyreltilmiş şekilde başlanacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına seyreltilmiş (dönüşümlü) olarak başlayacak okullar şöyle belirtildi:

“Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu,
Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu.”

Mart 2020’den beri koronavirüs pandemisi nedeniyle kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim çerçevesinde ülke genelinde kamu ve özel okullardakiler dâhil, yaklaşık 50 bin öğrenci ve 5 bin 800 öğretmen okullara dönecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer alan Sağlık Planlaması kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü uygulanacak. Tüm seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafından “Pandemi Kurulları” kurulacak. Okullarda görülecek pozitif vaka durumunda, “Pozitif Vaka ile Temas Protokolü” devreye girecek.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullar yarın, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullar Salı günü yeni eğitim yılına başlayacak.

2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı programına göre, ilk ve ortaöğretimde yarıyıl tatili 1-13 Şubat 2022 arasında yapılacak. 14 Şubat 2022 Pazartesi günü, 2021-2022 Öğretim Yılı ikinci dönemi başlayacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağı okullarda, karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımı 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise karne dağıtımı 17 Haziran Cuma günü yapılacak.

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) 29 Ocak 2022 Cumartesi günü, ikinci basamak sınavı (KGS-2) 11 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak.

8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvurularının alınması ise 23-27 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu ve 14 özel okul olmak üzere toplam 125 okulda öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenci; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 34 kamu ve 11 özel olmak üzere toplam 45 okulda öğrenim gören yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi bulunuyor.

KKTC genelinde, kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmen sayısı ise yaklaşık 5 bin 800.

Pandemi gölgesinde açılacak yeni ders yılı için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer alan Sağlık Planlaması kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü uygulanacak. Tüm seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafından “Pandemi Kurulları” kurulacak.

Her okul bir “Pandemi Üst Kurulu” oluşturmakla yükümlü olacak ve bu kurul Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacak. Kurullar, biri okul müdürü olmak üzere en az iki kişi veya her 200 öğrenciye 1 kişi olmak üzere oluşturulacak ve okulda yürütülecek çalışmalardan bu kurul sorumlu olacak.

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi Okul Pandemi Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Temas ekibinin istişaresi ile yürütülecek. Bu istişare öğretim dairesinin bilgisine getirilecek. Sağlık Bakanlığı Temas Takip ekibinin onay vermediği herkes görevinin başında yer alacak.

Planlama kapsamında oluşturulan “Pozitif Vaka ile Temas Protokolü”nün maddeleri şöyle:

-Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen, çalışan veya öğrenci) okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecek.

-Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yapmak üzere yönlendirilecek. Test sonucu negatif ise okula dönecek.

  • Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler ve o sınıfa giren öğretmenler mümkünse aynı gün, değilse bir sonraki gün PCR test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilecek. Bu arada okul pandemi kurulu, sınıf listesini Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi aracılığıyla temaslı ekibine iletecek.

-Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacak. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

  • 7-10 günlük izolasyon süresinin sonunda, öğrenci ve öğretmenler negatif PCR test sonucu ile okula dönebilecek. Yakın temas veya temas durumuna Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi karar verecek ve bu karar okul yönetimi aracılığı ile sınıfa bildirilecek.
  • Yapılan taramanın sonunda sınıfta 3 kişiden az kişide PCR pozitif çıkması halinde ise bu sınıf sadece temaslı sayılacak ve maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edecek.
  • Öğretmenin PCR testinin pozitif olması durumunda, öğretmenin tüm ders verdiği sınıflardaki öğrenciler (özellikle son 2 gün derse girdiği) PCR testi yaptırıp sonucu çıkıncaya kadar izole olmak üzere eve gönderilecekler. Bu arada Okul Pandemi Kurulu sınıf listesini TSHD aracılığı ile temaslı ekibine iletecek. Bu sınıflardan herhangi birinde 3 ve üzerinde kişide PCR pozitifliği saptanırsa o sınıf yakın temaslı sayılacak ve 7-10 gün süre ile evde izole olacak. (İzolasyon süresi ve bu sürede ne zaman PCR testi yapılacağı hakkında temaslı ekibi okula bilgi verecek.) Bu sürede öğrenciler uzaktan eğitime katılacak.

-3’ten daha az kişide PCR pozitifliği olması durumunda bu sınıf, diğer sınıflarla karışmadan maske takarak okula gelip derslere katılacak. 14 gün boyunca sınıfa giren öğretmenler her gün semptom takibi yapacak ve herhangi bir semptom olması durumunda öğrenciyi PCR testi yapmak üzere eve gönderecek.

-Öğretmenin okulda temas ettiği diğer öğretmenler ve çalışanlar da mümkünse ayni gün değilse ertesi gün PCR testi yapacak.

-İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102’ye bildirecek.”

Öte yandan toplu taşıma araçlarında uygulama şöyle olacak:

“Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve refakatçiler maske takacak. Otobüs girişlerinde semptom sorgulaması yapılacak, semptom gösteren öğrenciler otobüse alınmayacak. Öğrenciler düzenli olarak girip – çıkacak ve her defasında aynı koltuğa oturacak. Otobüs girişlerinde el dezenfektanı bulundurulacak. Yolculuk sırasında havalandırma doğal yollardan sağlanacak. Şoför ve refakatçilerle ilgili BHÜK sektör kuralları geçerli olacak. Bu kurallara uyulup uyulmadığı Okul Pandemi Kurulu tarafından denetlenecek.

Okul giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanmaması için ise Okul Yönetimi veya Okul Pandemi Kurulu gerekli tedbirleri alacak ve gerekli sayıda görevli belirlenecek. İmkanlar ölçüsünde ve öğrenci sayısına bağlı olarak yeterli sayıda giriş çıkış noktası sağlanacak.

Sınıf girişlerinde öğretmen semptom sorgulaması yapacak. Semptom gösterenler sınıfa alınmayacak evlerine gönderilecek. Aileye gerekli bilgilendirme yapılıp sağlık kuruluşlarına yönlendirmesi yapılacak. Bu işlemlerin takibi Okul Pandemi Kurulu tarafından gerçekleştirilecek. Sınıfların dezenfektasyonu ve havalandırılması düzenli olarak yapılacak. Sınıflarda maske kullanımı 2-6 yaş arası önerilirken, 6 yaş ve üzeri ise zorunluluk…”

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla 250 ve üzeri öğrencisi olan okullarda teneffüslerin dönüşümlü yapılması sağlanacak. Öğrencilerin kantin sırasında veya yemekhane sırasında yığılmalarını önlemek için okul idareleri gerekli düzenlemeleri almakla yükümlü…

Öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe gözetilecek. Tuvaletler sık sık dezenfekte edilecek. Ortak kullanılan sınıflar ders aralarında havalandırılacak ve dezenfekte edilecek. Bu alanların dezenfektesinden ve havalandırılmasından Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacak.

Okul içerisinde düzenlenmesi zorunlu etkinliklerde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilecek. Temassız spor etkinlikleri yapılabilecek.

Haberi Paylaş >

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Yazdır
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

İLGİLİ HABERLER >

DİĞER HABERLER >

Ahmet Aslım

Ahmet Aslım

Memleketimize Yazılar

Barış Önel

Barış Önel

Memleketin Halleri

Cemre Gürdal

Cemre Gürdal

Dünya ve biz

Ceren Tüccaroğlu

Ceren Tüccaroğlu

Memleket Konuları

Damla Kodan

Damla Kodan

Memleket Günlükleri

Erol Ertugan

Erol Ertugan

Dıştan Bakış

Rabia Aslan

Rabia Aslan

Feminist Bakış

Hayri Samer

Hayri Samer

Memleket'te Haftsonu Seansı

Hilmi Arıca

Hilmi Arıca

Adalı Yazılar

Hamit Sakallı

Hamit Sakallı

Tribün Kıbrıs

Mert Akkaya

Mert Akkaya

Tarihsel Bakış

Merve Yiğiter

Merve Yiğiter

Toplumsal hak ve özgürlük

Tandoğan Yalkut

Tandoğan Yalkut

Memleket'te Ekonomi

Merve Soygazi

Merve Soygazi

Sosyal Medya ve İletişim

ANKET >

Anketler çok yakında güncellenecektir.