HP’den ekonomiyi ayağa kaldırmak için 6 maddelik paket

Okuma süresi: 7 dakika

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, TL’deki dalgalanmaya karşı hazırladıkları tedbirler arasında hayat pahalılığının maaşlara her iki ayda bir yansıtılmasının bulunduğunu açıkladı.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay katıldığı programda yaptığı açıklamada, hükümete gelmeleri durumunda yapacakları icraatlarını anlattı. Özersay, “Kamuda maaşların 6 ayda bir değil her 2 ayda bir hayat pahalılığına göre artırılması, özeldeki asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi, fon, vergi ve gümrük indirimleriyle temel gıda ve ilaç gibi sağlık ürünlerinde pahalılığın önlenmesi ve indirimlerin raflara yansımasının denetimle sağlanması gibi ayakları yere basan adımlardan oluşan bir paket hazırladık” dedi.

Özersay “Kamuda maaşlara yansıtılan hayat pahalılığı artışının maaş miktarına göre yapılması nedeniyle az maaş alanların daha az hayat pahalılığı, yüksek maaş alanlarınsa daha fazla HP artışı alması ve bunun yarattığı maaş artışı adaletsizliğine son verilecek“ ifadelerini kullandı.

Asgari ücretten yapılan artışlar ertesinde fiilen vergi alındığını belirten Özersay, hükümete gelmeleri durumunda vergi alınması uygulamasına son vereceklerini kaydetti.

Özersay, özellikle temel gıda, temizlik, sağlık-ilaç, çocuk bezi ve benzeri ithal ürünlerde belirli bir süre için fon ve vergilerin sıfırlanması; gümrüklerde kur sabitlemesi yoluna gidilmesi ve vergilerin taşıma ücretleri eklenmeden çıplak fiyat üzerinden hesaplanması gibi yöntemleri devreye koyacaklarını belirtti. Özersay, yerli ürünlerin hammaddesi konusunda da indirimlere gideceklerine ancak buna paralel olarak da etkili denetimlerle fiyatlarda indirim sağlamayı planladıklarını ifade etti.

Özersay ayrıca Fiyat İstikrar Fonu’nu amaçlarına uygun olarak kullanıp akaryakıt zamlarını dizginleyerek vatandaşa olumsuz yansımalarını en aza indirme yoluna gideceklerini vurguladı.

İşverene sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim desteği verileceğini belirten Özersay, “KDV’nin peşin ödenmesi de yurt dışından mal getiren esnaf ve diğer işverenler açısından önemli bir sıkıntıdır, bu konuda da adım atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“KAMUDA MAAŞLAR 6 AYDA BİR DEĞİL 2 AYDA BİR HAYAT PAHALILIĞINA GÖRE İYİLEŞTİRİLECEK”

Memur maaşlarının senede iki kez altı ayda bir yeniden düzenlendiğini ancak bu enflasyonist ortamda, döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası nedeniyle maaşların her iki ayda bir güncellenmesi ve hayat pahalılığı oranında artırılması gerektiğini de vurgulayan Özersay “Bunun yanında kamuda maaşlara yansıtılan hayat pahalılığı artışının maaş miktarına göre yapılması nedeniyle az maaş alanların daha az hayat pahalılığı, yüksek maaş alanlarınsa daha fazla HP artışı alması ve bunun yarattığı maaş artışı adaletsizliğine son verilecek“ ifadelerini kullandı.

“ÖZELDE ASGARİ ÜCRET KAMUDAKİ EN DÜŞÜK MAAŞA EŞİTLENECEK”

Özel sektör çalışanlarıyla kamuda çalışanlar arasındaki maaş farkının adalet duygusunu zedelediğine de dikkat çeken Özersay asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitleneceğini ve sektörel asgari ücretin de devreye konulacağını vurguladı. Bu türden bir maaş iyileştirmesinin dahi aslında yeterli olmayacağını ama temel gıda ve sağlık ürünlerinde sağlanacak indirimlerle bu açığın bir nebze dengelenebileceğini söyledi. Asgari ücretten yapılan artışlar ertesinde fiilen vergi alındığını, hükümete gelmeleri durumunda vergi alınması uygulamasına son vereceklerini ancak bunun özel sektör çalışanının alım gücünü artıracak bir rakam olmadığını ve önemli bir iyileştirmeymiş gibi gösterilmemesi gerektiğini de belirtti.

“PAHALILIĞA DUR DİYEREK İNDİRİMİN RAFLARA YANSIMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

HP lideri Özersay pahalılığa dur demeye kararlı olduklarını ve fiyatlarda indirim sağlayarak halkı koruyacaklarını vurgulayarak bu konuda hangi adımları atacaklarını anlattı.

Özersay özellikle temel gıda, temizlik, sağlık-ilaç, çocuk bezi ve benzeri ithal ürünlerde belirli bir süre için fon ve vergilerin sıfırlanması; gümrüklerde kur sabitlemesi yoluna gidilmesi ve vergilerin taşıma ücretleri eklenmeden çıplak fiyat üzerinden hesaplanması gibi yöntemleri devreye koyacaklarına, öte yandan yerli ürünlerin hammaddesi konusunda da indirimlere gideceklerine ancak buna paralel olarak da etkili denetimlerle fiyatlarda indirim sağlayacaklarına dikkat çekti.

Özersay ayrıca Fiyat İstikrar Fonu’nu amaçlarına uygun olarak kullanıp akaryakıt zamlarını dizginleyerek vatandaşa olumsuz yansımalarını en aza indirme yoluna gideceklerini kaydetti.

“İŞVERENLERE PRİM DESTEĞİ VE ENFLASYON MUHASEBESİ İYİLEŞTİRMESİ SAĞLANACAK”

Asgari ücretteki artışa karşılık işten çıkarmalarla işsizliğin tetiklenmemesi için işverene sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim desteği verileceğini ayrıca “enflasyon muhasebesi” sistemine geçilerek birtakım ilave rahatlamalar sağlanacağını da vurgulayan HP lideri Özersay “KDV’nin peşin ödenmesi de yurt dışından mal getiren esnaf ve diğer işverenler açısından önemli bir sıkıntıdır, bu konuda da adım atılması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi tarafından hazırlanan ekonomik kurtuluş paketinde başlıklar halinde şu detayların yer aldığı bildiirldi:

EKONOMİK KURTULUŞ PAKETİ

1.PAHALILIĞI ÖNLEME VE İNDİRİMİ RAFA YANSITMA

“İthal ürünlerde (temel gıda, temizlik, ilaç ve çocuk bezi) belirli bir süre fon ve vergi sıfırlama.

İthal ürünlerden alınacak verginin taşıma ve benzeri maliyetler eklenmeden çıplak fiyat üzerinden hesaplanması, maliyetin azaltılması.

Yerli ürünlerin ithal hammadde fiyatlarını düşürecek indirimler.

Gümrük hesaplamalarında döviz kurunun sabitlenmesi.

Fiyat İstikrar Fonu kullanılarak akaryakıt fiyatlarındaki zamların önlenmesi ve vatandaşa yansımasının engellenmesi.

Tüm bu indirimlerin piyasada raf fiyatlarına yansıtılmasını sağlayacak etkili denetim mekanizmasının hayata geçirilmesi

2.HEM KAMUDA HEM DE ÖZELDE MAAŞLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Memura: Memur maaşlarında hayat pahalılığı ayarlamasının 6 ayda bir değil, her 2 ayda bir yapılması.

Özel Sektör Çalışanlarına: Özel sektördeki asgari ücret artırılarak en düşük kamu maaşına eşitlenecek.

İşverene: Asgari ücretteki artışa karşılık işverene sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim desteği verilecek ve “enflasyon muhasebesi” sistemine geçilerek işveren de rahatlatılacak; KDV’nin peşin alınması uygulaması gözden geçirilecek.

Kamudaki maaş adaletsizliği: Kamuda maaşlara yansıtılan Hayat Pahalılığı artışının maaş miktarına göre yapılması nedeniyle az maaş alanların daha az hayat pahalılığı, yüksek maaş alanlarınsa daha fazla HP artışı alması ve bunun yarattığı maaş artışı adaletsizliğine son verilecek.

3.GENÇLER İÇİN KONUT/BARINMA PROJESİ

Mağusa Maraş ve Güzelyurt için hazırladığımız ve hükümetteyken projesini çizdirdiğimiz, arazisini ayırdığımız SOSYAL KONUT PROJESİ’nin temelini atıp hayata geçireceğiz. Gençler kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olabilecekler.

Ülke genelinde yerli müteahhitlerin dahil olacağı bir GENÇLERİ KONUT EDİNDİRME projesiyle araziyi devletin vereceği; konutları yapacak olan yerli firmalara özel kredi kullanma imkanı verileceği; gençlerin de kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olabilecekleri bir proje hayata geçirilecek. İngiltere’deki Mortgage sistemine benzer bir model kullanılacak.

Daha kısa sürede konut sahibi olmak isteyen, konut yapacak imkanı olan ama arazisi olmayan, kırsal bölgelerde ikamet etmediği için de kırsal kesim arazisi imkanı verilmeyen gençlere alt yapısı olan arazi imkanı sağlanacak. Özellikle Güzelyurt gibi kırsal kabul edilmeyen ama imkanların kısıtlı olduğu bölgemizde ve Esentepe, Karşıyaka gibi turizm bölgesi olduğu için kırsal kesim arsası verilemeyen bölgelerdeki gençlere evlerini yapabilecekleri alt yapısı olan devlet arazisi sağlanacak.

Yukarıda belirtilen kategorilerden yararlanamayacak durumda olan ve özellikle kırsal kesim olarak tanımlanan köy yerlerinde yaşayan gençlerimize alt yapıları tamamlanan kırsal kesim arazileri, partizanlık yapılmaksızın, kimin hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, kriterleri yerine getirenlerden başvuru alınarak adil şekilde gençlere sağlanacak.

Bu konudaki çalışmaları hayata geçirmek üzere gerekli dairenin oluşturulması için hazırlanmış olan taslak mevzuat hızla yürürlüğe konulacak.

4.MALİYENİN GELİRLERİNİN ARTIRILMASI

Geçiş kapılarından geçişler kolaylaştırılacak/hızlandırılacak: Ülkeye bu yolla döviz girişi sağlanacak, maliyenin vergi gelirleri artacak (kapılara personel istihdamı ve dijital destek)

Pahalı ve lüks araba, villa ve yatlar için Lüks kullanım/tüketim vergisi getirilecek ancak bu tür taşınmaz mallardan alınacak vergi belediyelere değil Maliye’ye gidecek

.Online bahis işlemlerini kayıt altına alacak yeni bir sisteme geçilerek bu yolla maliye gelir elde edecek

Kripto para işlemleriyle ilgili yasal düzenleme yapılacak ve bu alandaki işlemlerden Maliye gelir elde edecek

Devlet mülkiyetinde olan ama atıl durumda olan kimi tesislerin ekonomiye kazandırılması için elde çıkarılması yoluna gidilecek

Uzun süreli kiralama yoluyla kimi yatırımcıların üzerine fabrika, otel ve benzeri tesisler inşa etmiş oldukları hazine mallarının satışı için çalışma başlatılacak

Orta ve uzun vadede kamu-özel ortaklığı modelleriyle (telekomünikasyon, limanlar vb) maliyenin düzenli gelir elde etmesi mümkün kılınacak

Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybının ekonomimizde yarattığı genel kayıpların karşılanabilmesi için yeni hükümetin değişen koşulları dikkate alacak yeni bir ekonomik protokol için Türkiye ile masaya oturması sağlanacak.

5.KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİNİN ALINMASI

Yüksek öğrenimde, turizmde ve tarım-hayvancılıkta uygulanan teşvik sistemi verimlilik ilkesi temelinde gözden geçirilecek

Yeni makam aracı alımları durdurulacak, mevcut resmi hizmet araçlarının verimlilik temelinde kullanılması denetlenecektir

Hane halkına yardım, izazı ikram ve benzeri bütçe kalemleri çok daha elzem olan alanlara aktarılacak

Temsil, tören ağırlama ve tanıtma giderlerinde tasarrufa gidilecek.

6.GENÇ İŞSİZLER İÇİN YENİ İSTİHDAM POLİTİKALARI UYGULANMASI

Sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi indirimi gibi teşviklerle KKTC vatandaşı gençlerin özel sektörde istihdamı teşvik edilerek artırılacak

Kamuda ihtiyaç olan alanlarda liyakata dayalı sınavlarla istihdam yapılacak (tapu, planlama inşaat dairesi, geçiş kapıları, yeni hava limanı için polis ve diğer personel)

Meslek okullarından mezun olacak öğrencilerin mezuniyetleri ertesinde iş güvencesine sahip olmaları, erkek öğrencilerin askerlik yükümlülüğü açısından bazı ilave kolaylıklardan yararlanması ve benzeri teşvikler Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde hayata geçirilecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından geçmiş yıllarda hazırlanan iş yapabilirlik raporunda saptanan engeller ortadan kaldırılarak ülkeye yeni yerli ve yabancı yatırım yapılmasının önü açılacak, bu yolla yeni istihdam alanları, iş imkanları yaratılacak.

Haberi Paylaş >

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Yazdır
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

İLGİLİ HABERLER >

DİĞER HABERLER >

Ahmet Aslım

Ahmet Aslım

Memleketimize Yazılar

Barış Önel

Barış Önel

Memleketin Halleri

Cemre Gürdal

Cemre Gürdal

Dünya ve biz

Ceren Tüccaroğlu

Ceren Tüccaroğlu

Memleket Konuları

Damla Kodan

Damla Kodan

Memleket Günlükleri

Erol Ertugan

Erol Ertugan

Dıştan Bakış

Rabia Aslan

Rabia Aslan

Feminist Bakış

Hayri Samer

Hayri Samer

Memleket'te Haftsonu Seansı

Hilmi Arıca

Hilmi Arıca

Adalı Yazılar

Hamit Sakallı

Hamit Sakallı

Tribün Kıbrıs

Mert Akkaya

Mert Akkaya

Tarihsel Bakış

Merve Yiğiter

Merve Yiğiter

Toplumsal hak ve özgürlük

Tandoğan Yalkut

Tandoğan Yalkut

Memleket'te Ekonomi

Merve Soygazi

Merve Soygazi

Sosyal Medya ve İletişim

ANKET >

Anketler çok yakında güncellenecektir.